UCHWAŁY, ZARZĄDZENIA, KOMUNIKATY W SPRAWIE KORONAWIRUSA

APEL Krajowego Zarządu PZD w sprawie przestrzegania zasad i obostrzeń w ROD w czasie trzeciej fali pandemii

Stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021 w związku z pandemią

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego w działaniach jednostek organizacyjnych PZD

UCHWAŁA NR 211/2020 OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD w Legnicy z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie: przesunięcia terminów odbycia walnych zebrań/konferencji delegatów w 2021r.- (do pobrania)- uchwala_nr_211oz_pzd.pdf

UCHWAŁA Nr 295/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 października 2020 rou w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii 

KOMUNIKAT Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne


UCHWAŁA NR 107/2020 OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD w Legnicy z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie: przesunięcia terminów odbycia walnych zebrań/konferencji delegatów w 2020r.- (do pobrania) - uchwała_Nr_107/2020.pdf

UCHWAŁA Nr  4/IV/2020  KR PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiologiczne

UCHWAŁA Nr  3/IV/2020  KR PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie interpretacji § 57 Statutu PZD stosowanego w związku z niemożnością lub znaczącymi utrudnieniami w odbyciu walnego zebrania ROD z uwagi na obostrzenia wynikające z obowiązującego stanu epidemii

UCHWAŁA Nr 2/IV/2020 KR PZD z dnia 25 czerwca 2020  r. w sprawie interpretacji  Statutu PZD w przedmiocie możliwości powołania komisarycznego walnego zebrania ROD z uwagi na zagrożenie epidemiczne

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w ROD w 2019 roku

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zadań dla struktur PZD związanych z wdrożeniem w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi

Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2020 roku

Nowelizacja uchwały Krajowego Zarządu PZD nr 120/2020 w sprawie ograniczeń dotyczących walnych zebrań w niektórych ROD

Krajowy Zarząd liberalizuje rygory działania ROD i struktur Związku- Uchwała nr 143/2020 w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii.

Uchwała KZ PZD 120/2020 – „odmrażanie” walnych zebrań i konferencji delegatów w mniejszych ROD

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 21 maja 2020 r w sprawie wzmożonego zapotrzebowania na działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie bieżącej sytuacji w ROD podczas trwającego stanu epidemii

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD

Apel Krajowego Zarządu PZD do działkowców i zarządów ROD w sprawie przestrzegania ograniczeń podczas pobytu na działce w ROD w czasie obowiązującego stanu epidemii


KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczeń w korzystaniu z działek i ROD

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie działalności kolegiów prezesów

Zwolnienie od składki na ZUS dla ROD

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD (Pobierz) - Grafik dyzurów w biurze Okręgu PZD w Legnicy (Pobierz): grafik_dyzur_telefoniczny_okreg_legnica 2.pdf

Informacja Krajowego Zarządu PZD w zakresie stawek opłat stosowanych w rozliczeniach za media i inne usługi dostarczane działkowcom za pośrednictwem

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 21 kwietnia 2020 roku o sytuacji w ROD podczas trwającego stanu epidemii

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii

APEL KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW do członków Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie szkoleń wstępnych nowych działkowców w ROD w 2020 roku

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD - Grafik dyżurów w biurze Okręgu PZD w Legnicy w dniach 22.04.-24.04.2020 r.(Pobierz) :  dyzury_tel.pdf

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dn. 17 kwietnia 2020 r. w sprawie stosowania przepisów dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenach ROD

Zarządzenie nr 9/2020 Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 kwietnia 2020 r

Zarządzenie nr 8/2020 Prezesa PZD z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia szczególnych zasad funkcjonowania biur okręgów PZD w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii - zarzadzenie_nr_82020_prezesa_pzd.pdf

Uchwały, Zarządzenia, Komunikaty Krajowego Zarządu PZD w sprawie koronawirusa

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław