Prawo w pigułce

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r.

USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku

REGULAMIN ROD uchwalony 28 czerwca 2018 roku, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku


Uchwała nr  224/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wytycznych dla zarządów ROD i ogrodów objętych ustawą śmieciową

Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 z dnia 2013.11.28)

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław