OKRĘGOWY ZARZĄD PZD

2016

 Listopad 2016

Na  Posiedzeniu Prezydium OZ PZD, które odbyło się w dniu 24 listopada 2016 r. została przedstawiona min. ocena przebiegu VI uroczystego zebrania Okręgowego Zarządu, kontrola zarządów ROD - wnioski i zalecenia, zmiany w planach zagospodarowania ROD, przygotowanie "Programu Działania" w zakresie poprawy stanu zagospodarowania ROD i działek na podstawie wydanych zaleceń przez Prezydium.

W załączeniu przekazujemy:

Uchwałę Nr 1/X/2016 Krajowej Rady PZD z dnia 28 października 2016 w sprawie wyników Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 r.- załącznik plikowy do pobrania: uchwaa_nr_1_x_2016_kr_pzd.pdf

Uchwałę Nr 140/2016 Prezydium Okręgowego Zarządu  PZD w Legnicy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie działań Okręgu Legnickiego dotyczących sytuacji ogrodów i Związku - załącznik plikowy do pobrania: scan0088.jpg

Program działania Okręgu Legnickiego - załącznik plikowy do pobrania: scan0091.jpg scan0089.jpg

Uchwałę Nr 146/2016 Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy z dnia 24 listopada 2016 r. w spr. katalogu działań okręgu, w zakresie poprawy stanu zagospodarowania ROD i działek - załącznik plikowy do pobrania: uchwaa_nr_146_2016_prezydium_oz_pzd.pdf

Katalog działań Okręgu Legnickiego   - załącznik plikowy do pobrania: katalog_dziaan_okrgu_legnickiego.pdf Luty 2016

Główną tematyką na  posiedzeniu Prezydium OZ PZD, które odbyło się w dniu 24 lutego 2016 r. były min. ankieta stanu organizacyjnego oraz informacja w sprawie realizacji Uchwały Nr 382/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD.

Informacja Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy o stanie posiadania ROD w okręgu legnickim na dzień 31.12.2015 r.

Na podstawie dokumentów formalno-prawnych została przeprowadzona coroczna analiza stanu posiadania ROD na terenie działania okręgu legnickiego i sporządzona ankieta stanu organizacyjnego na dzień 31.12.2015 r., która zawiera dane o ROD wynikające z następujących kryteriów:

I. Liczba ROD - 164

 w tym liczba ROD stałych: miejskich wynosi 150, podmiejskich wynosi 14.

II. Powierzchnia ROD - 1685,8067 ha

w tym - powierzchnia w użytkowaniu wieczystym ROD stałych: miejskich wynosi 1440,1178 ha,           podmiejskich wynosi 230,4131 ha,

powierzchnia w użytkowaniu zwykłym z wpisem w księdze wieczystej ROD stałych: miejskich             wynosi 14,3529 ha, powierzchnia ROD we własności PZD wynosi 0,9229 ha.

III. Liczba działek - 38 622

w tym liczba działek w ROD stałych: miejskich wynosi 34 605, podmiejskich wynosi 4017.

IV. Powierzchnia działek - 1362,9570 ha

w tym - powierzchnia działek w użytkowaniu wieczystym w ROD stałych: miejskich wynosi             1178,3713 ha, podmiejskich wynosi 172,6124 ha,

powierzchnia w użytkowaniu zwykłym z wpisem w księdze wieczystej ROD stałych: miejskich             wynosi 11,2737 ha, powierzchnia ROD we własności PZD wynosi 0,6996 ha.

V. Liczba terenów - 315

w tym liczba ROD stałych: miejskich wynosi 299, podmiejskich 16.

Na terenie działania okręgu legnickiego nie występują ogrody czasowe a zatem i działek czasowych jest brak.Styczeń 2016

Na  Posiedzeniu Prezydium OZ PZD, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2016 r. została przedstawiona min. informacja na temat udzielonych dotacji przez OZ w Legnicy w IV kwartale 2015 r. oraz w całym 2015 r.

W skali roku 2015 Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy przyznało na realizacje zadań inwestycyjnych i remontowych dotacje dla 11 ROD w łącznej kwocie 90.650,00 zł. W analogicznym czasie tj. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. przekazało 12 Zarządom ROD dotacje na ogólna kwotę 93.550 zł. w tym :

-    1 dotację w wysokości 3.300,00 zł. dla ROD “SAMI SWOI” w Lubomierzu przyznaną zgodnie z uchwałą Prezydium OZ PZD w Legnicy nr 112/2014 .

-    11 ROD na realizacje zadań inwestycyjnych i remontowych w wysokości 90.250,00 zł. Zgodnie z uchwałami podjetymi w roku 2015.

Zarządowi ROD “40-lecia” w Legnicy, zgodnie z uchwałą Prezydium OZ PZD w Legnicy nr 20/2015 z dnia 31.08.2015 r. przyznano na remont świetlicy domu działkowca dotację w kwocie 5.000,00 zł.  Zarząd ROD przedłożył do rozliczenia dotacji dokumenty źródłowe na kwotę 4.600,00 zł.  W związku z powyższym na konto ROD „40-lecia” w Legnicy w dniu 16.09.2015 r. przekazano kwotę 4.600,00 zł.

W załączeniu przesyłamy wykaz ogrodów, którym przyznane zostały w roku 2015 dotacje.

Załącznik plikowy do pobrania:
Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław