MODERNIZACJA DZIAŁEK

l. dz.  1/2013                                                                                                          Legnica, dnia 2 stycznia 2013 r.

Prezesi Zarządów ROD

Realizując zadania związane z Programem modernizacji działek przyjętego i wprowadzonego do realizacji przez Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy uchwałą nr 1/IV/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. uprzejmie przypominam o konieczności opracowania przez zarządy ROD własnych Programów Modernizacji działek w celu przedstawienia ich na walnych zebraniach sprawozdawczych w 2013 r. i podjęcia stosownej uchwały. Program taki winien opierać się na założeniach przyjętych w Programie Okręgowego Zarządu oraz zawierać następujące elementy:

  • metody wdrożenia programu
  • zadania dla zarządu ROD i Społecznej Służby Instruktorskiej
  • terminarz realizacji zadań
  • wnioski i zalecenia dla działkowców

W programie ROD modernizacji działek należy uwzględnić:

  • stałe elementy wyposażenia działek, a mianowicie altana, szklarnia, ogrodzenie, studnie, kompostowniki
  • kwaterę sadowniczą (różnorodność gatunków)
  • część ozdobną – rozmieszczenia roślin, czytelność układu rabat, różnorodność gatunków
  • elementy małej architektury, urządzenia wypoczynkowe
  • ekologię na działce
  • porządek i ład przestrzenny

Realizacja modernizacji działek jest niezwykle ważna dla podniesienia standartów estetycznych działek oraz poprawy wizerunku ogrodów i ich oceny przez władze samorządowe, przdstawicieli lokalnych społeczeństw, a także mediów.

Realizacja Programu powinna być wsparta środkami Funduszu Oświatowego ROD.

Treść uchwały nr 1/IV/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. OZ PZD w Legnicy oraz Program Modernizacji Działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych OZ PZD w Legnicy dostępne są na stronie www.ozpzd-legnica.pl w zakładce: modernizacja działek. Zostały także wysłane do prezesów zarządów ROD dnia 12.04.2012 r. (l. dz. 826/2012) wraz ze wzorem protokołu przeglądu działek w ramach programu modernizacji.

Łączę pozdrowienia

DYREKTOR BIURA OZ PZD w Legnicy - inż. Elżbieta Dziedzic

WZÓR UCHWAŁY ROD W SPRAWIE PROGRAMU MODERNIZACJI DZIAŁEK

WZÓR PROGRAMU MODERNIZACJI DZIAŁEK W ROD

WZÓR ANKIETY Z PRZEGLĄDU DZIAŁEK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI DZIAŁEK Modernizujmy swoje działki!!

Modernizacja działek jest bardzo ważnym i koniecznym przedsięwzięciem, gdyż polega głównie na ich unowocześnianiu i doskonaleniu sposobu ich zagospodarowania. Wizerunek działek dobrze zagospodarowanych, zadbanych, z pielęgnowaną roślinnością i estetyczną małą architekturą oraz altaną to nie tylko sama przyjemność i satysfakcja, ale również gwarancja prawidłowego funkcjonowania i pomyślnego rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce. Uważamy, że dzięki podjęciu niezbędnych działań w kierunku poprawy zagospodarowania i estetyki działek, będziemy mogli skuteczniej walczyć o dalszy los i funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.

Dlatego też Krajowa Rada PZD uchwaliła Program modernizacji działek w ROD. Zawiera on konkretne zadania w kierunku modernizacji działek oraz stosowne zalecenia w tym zakresie. Ponadto w uchwale zostały przedstawione m.in. środki i metody wdrażania Programu. Program uwzględnia poszczególne elementy występujące na działkach decydujące o stanie ich zagospodarowania oraz stosowne działania w kierunku ich modernizacji, mianowicie: altanę, ogrodzenie, drzewa i krzewy owocowe, część ozdobą działki, funkcjonalność działki, małą architekturę na działce, ekologie na działce, estetykę na działce, porządek i ład przestrzenny.

Celem Programu jest szybkie doprowadzenie stanu zagospodarowania działek do wysokiego poziomu estetycznego, funkcjonalnego, ekologicznego i wizerunkowego. Związek wychodzi z założenia, że modernizację działek w ROD, obok Otwartego i Długofalowego Programu Modernizacji ROD, należy pilnie i sprawienie realizować postrzegając ją jako zmianę wizerunku ROD w społeczeństwie, aby ROD, w tym działki, stały się estetycznymi, dobrze zagospodarowanymi terenami zieleni w miastach i tak były postrzegane przez społeczeństwo, władze, media i samych działkowców.

Mamy nadzieję, że ta niezwykle ważna inicjatywa nakłoni oraz zainspiruje wszystkich działkowców do podęcia na swoich działkach prac modernizacyjnych, a z pewnością na każdej działce znajdzie się coś, co wymaga modernizacji.

Dział Medialny KR PZD  PROGRAM MODERNIZACJI DZIAŁEK W ROD OKRĘGU LEGNICKIEGO

Na IV Zebraniu Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2012 r., Uchwałą nr 1/IV/2012 zatwierdzono PROGRAM MODERNIZACJI DZIAŁEK ROD.(KLIK)

Tutaj do pobrania PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU DZIAŁKI W RAMACH MODERNIZACJI (KLIK)

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław