KONFERENCJA OKRĘGOWA

W dniu 22 sierpnia 2012 r. odbyła się Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa PZD w Legnicy.  Uczestniczyli w Konferencji Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Okręgu Legnickiego oraz członkowie Okręgowego Zarządu oraz Okręgowych Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej.

Otwarcia obrad Konferencji Okręgowej dokonał Prezes OZ PZD w Legnicy Pan Antoni Molka. Przywitał zaproszonych gości w osobie Wiceprezesa Krajowej Rady PZD Pana Wincentego Kulika i Honorowego Prezesa Panią Elżbietę Dziedzic oraz prezesów zarządów ROD i członków organów okręgowych PZD. Następnie Pan Antoni Molka zaproponował Pana Grzegorza Płatka Wiceprezesa OZ PZD w Legnicy, Wiceprezesa ROD „Przylesie” w Kulowie na przewodniczącego Konferencji Okręgowej. Kandydatura przyjęta została większością głosów, w głosowaniu jawnym. Na funkcję sekretarza Konferencji Okręgowej zaproponowana została kandydatura Pani Bożeny Heiser-Bobrowskiej Prezes ROD „Wschód” w Legnicy. W głosowaniu jawnym kandydatura przegłosowana została większością głosów. Prezes OZ PZD zwrócił się do uczestników w sprawie porządku obrad. Nie zgłoszono żadnych zmian, zatem poddano pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Zgodnie z porządkiem obrad Prezes zaproponował skład Prezydium, który został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczenie obrad przejął Pan Grzegorz Płatek i przedstawił zebranym propozycję Regulaminu obrad Konferencji. Regulamin obrad został przyjęty przez uczestników Konferencji przy jednym głosie przeciw. Podjęto Uchwałę nr 1/2012 Konferencji Okręgowej PZD w Legnicy w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji: Mandatowej, Wyborczej oraz Stanowisk i Wniosków.

Do Komisji Wyborczej wybrano: Józefa Jankowskiego, Aleksandrę Janikowską, Zbigniewa Łomnickiego, Jerzego Poznara, Henryka Lemkę.

Do Komisji Mandatowej wybrano: Jerzego Anulewicza, Irenę Bogacz, Tadeusza Zagórskiego, Lecha Sikorskiego, Krystynę Prochońską.

Do Komisji Stanowisk i Wniosków wybrano: Jerzego Zająca, Barbarę Kupczak, Janinę Woźniak, Roberta Kraczkowskiego.

Głos zabrał Pan Antoni Molka Prezes OZ PZD w Legnicy. Poruszył aktualną sytuację PZD i ogrodów działkowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślił, że w wielu miastach Okręgu Legnickiego odbyły się narady z Prezesami Zarządów ROD. Dzisiejsza Konferencja jest uwieńczeniem tych narad i ma na celu wybór delegatów na X Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PZD. Podkreślił, że ustawa o rodzinnych ogrodach funkcjonuje przez okres 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Mamy zatem niezbędny czas na zorganizowanie się. Wskazał na potrzebę zrzeszania się i poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ogrodnictwie działkowym.

Głos zabrał Pan Wincenty Kulik – Wiceprezes Krajowej Rady PZD. Podkreślił, że chce poznać jakie są nastroje i oczekiwania w ogrodach. Dlatego zachęca do dyskusji i prosi o udzielenie głosu po wypowiedziach uczestników Konferencji. Podkreślił jak ważny jest wybór delegatów i uzbrojenie ich w propozycje, które będą w stanie przenieść na forum obrad X Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu.

Komisja Mandatowa Konferencji Okręgowej PZD w Legnicy stwierdziła prawomocność obrad.  W Konferencji Okręgowej uczestniczyło 114 osób, co stanowi 61,6%. W związku z powyższym Komisja Mandatowa stwierdziła, że Konferencja Okręgowa jest prawomocna i może dokonywać wyboru delegatów na X Nadzwyczajny Krajowy Zjazd. Uchwałą Nr 2/2012 Konferencja Okręgowa PZD w Legnicy z dnia 22 sierpnia 2012 r., działając w oparciu o § 144 ust. 4 statutu PZD i uchwałę Nr 1/IV/2012, na podstawie protokołu Komisji Mandatowej stwierdza, że Konferencja Okręgowa PZD w Legnicy jest prawomocna i może wybierać delegatów na X Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Konferencji otworzył dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Pan Jerzy Poznar Prezes ROD „Jaśmin” Chojnów,

Pan Janusz Górski Prezes ROD „Malinka” w Zgorzelcu.

Pani Halina Sosnowska Prezes ROD „Miedzianka” Polkowice.

Pan Tadeusz Lisowski Prezes ROD „Osiedle” w Głogowie.

Pani Irena Bogacz Prezes ROD „Zdrowie” Złotoryja.

Pan Grzegorz Raniś Wiceprezes ROD „Górnik” w Zgorzelcu.

Pan Janusz Rzeszowski Prezes ROD „Astromeria” Bolesławiec.

Pani Bożena Szewczyk ROD „Relaks” w Bolesławcu.

Pani Prezes Krystyna Gizicka-Krasińska ROD „Zorza” w Ziemnicach.

Pan Arkadiusz Cichoń Prezes ROD „Na Horyzoncie” w Gryfowie Śl.

Pan Henryk Lemko Prezes ROD „Wiarus” w Bolesławcu.

Pan Bolesław Huzarski Prezes ROD „Leśny” Lubin.

Pan Władysław Werner Prezes ROD „Dolnoślązak” w Lubinie.

Do głosów w dyskusji ustosunkowali się Antoni Molka Prezes OZ PZD w Legnicy i Wincenty Kulik Wiceprezes KR PZD.

Przystąpiono do wyborów 10 delegatów na X Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

Delegatami na X Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie zostali:

1. Edward Adamski – Głogów

2. Arkadiusz Cichoń – Gryfów Śląski

3. Aleksander Chrupek – Lubań

4. Eugeniusz Góranowski – Jawor

5. Bolesław Huzarski – Lubin

6. Antoni Molka – Bogatynia

7. Halina Sosnowska – Polkowice

8. Edward Stelmach – Legnica

9. Bożena Szewczyk – Bolesławiec

10. Janina Zwierzchowska – Złotoryja

Podczas obrad przyjęto stanowiska w najważniejszych sprawach dotyczących bieżącej sytuacji działkowców po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku.

Stanowisko Konferencji Okręgowej w Legnicy w sprawie ataków mediów na organizację (KLIK)

Stanowisko Konferencji Okręgowej w Legnicy skierowane do Sejmu RP oraz władz politycznych w sprawie projektu obywatelskiego (KLIK)

Stanowisko Konferencji Okręgowej w Legnicy w sprawie zdania odrębnego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego Pana Marka Kotlinowskiego (KLIK)

Stanowisko Konferencji Okręgowej w Legnicy skierowane do Sędziego Trybunału Konstytucyjnego Profesora Andrzeja Wróbla (KLIK)

Stanowisko Konferencji Okręgowej w Legnicy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r.(KLIK)

Odezwa do Działkowców, członków Polskiego Związku Działkowców Okręgu Legnickiego (KLIK)

Na zakończenie głos zabrał Pan Wincenty Kulik Wiceprezes KR, przekazał życzenia od Prezesa KR Eugeniusza Kondrackiego. Podziękował za rzeczową i burzliwą dyskusję, która pozwoliła na zarysowanie poglądów w sprawie przyszłości ogrodnictwa działkowego. Podziękował za zaproszenie.

Przewodniczący zamknął obrady, dziękując wszystkim uczestnikom Konferencji. 

SM 

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław