Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD

W Warszawie w dniu 6 października 2012 r. rozpoczął się Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD, Do stolicy przyjechało blisko trzystu delegatów, którzy reprezentują 26 Okręgowych Zarządów PZD.

Z Okręgu Legnickiego w Zjeździe uczestniczą następujący delegaci: Edward Adamski – Głogów, Arkadiusz Cichoń – Gryfów Śląski, Aleksander Chrupek – Lubań, Eugeniusz Góranowski – Jawor, Bolesław Huzarski – Lubin, Antoni Molka – Bogatynia, Halina Sosnowska – Polkowice, Edward Stelmach – Legnica, Bożena Szewczyk – Bolesławiec, Janina Zwierzchowska – Złotoryja.

Obecni są także przedstawiciele Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu-prezydent Biura Chris Zijdeveld oraz przewodniczący Zarządu Biura Wilhelm Wohatschek.

Zorganizowanie Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, trzy lata przed wynikającym ze statutu terminem, podyktowane jest aktualną sytuacją ogrodów i Związku. 11 lipca br. sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podważyli aż 24 zapisy ustawy o ROD i wyznaczyli 18 miesięcy na przygotowanie nowej inicjatywy ustawodawczej. Decyzją Krajowej Rady PZD przygotowany został projekt obywatelski ustawy o ROD, który uwzględnia treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a także prawa działkowców, dorobek ogrodów i tradycyjne wartości ruchu ogrodnictwa działkowego. Projekt ten był szeroko konsultowany ze środowiskiem działkowców tak, by jego ostateczna wersja mogła zostać przyjęta w dniu dzisiejszym, podczas Zjazdu. Nadzwyczajny Zjazd oceni też aktualną sytuację ogrodów i Związku oraz określi kierunki działań na przyszłość.

X_Zjazd_otwarciei

Przebieg Nadzwyczajnego X Zjazdu Delegatów PZD

Uroczystego otwarcia Nadzwyczajnego X Zjazdu Delegatów PZD dokonał Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki, który po wprowadzeniu sztandaru  Krajowej  Rady PZD, sztandarów okręgowych zarządów oraz odśpiewaniu hymnu RP i hymnu Związkowego przywitał uczestników Zjazdu.

Następnie Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki powitał przedstawicieli Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu - prezydenta Biura Chrisa Zijdevelda oraz przewodniczącego Zarządu Biura Wilhelma Wohatscheka. "Po raz kolejny potwierdzacie, że możemy liczyć na wsparcie działkowców z Europy, za co dziękujemy - mowił prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki.

Na Przewodniczących Zjazdu  wybrani zostali: Prezes OZ Łódź Izabela Ożegalska oraz Prezes OZ Szczecin Tadeusz Jarzębak. Zaproponowanych kandydatów delegaci jednomyślnie wybrali.

Serdecznie dziękujemy za zgłoszenie i wybór nas na przewodniczących Zjazdu. Będziemy starali się przeprowadzić obrady sprawnie i zgodnie z porządkiem – powiedziała Przewodnicząca Zjazdu Izabela Ożegalska.

Następnie w skład  Prezydium Zjazdu wybrano :

  • Prezesa KR PZD – Eugeniusza Kondrackiego
  • Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej – Marię Fojt
  • Przewodniczącą  Krajowej Komisji Rozjemczej - Olgę Ochrymiuk
  • Skarbnika OZ Śląskiego - Anielę Buczek
  • Prezesa OZ w Gdańsku - Czesława Smoczyńskiego
  • Reprezentującą Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu – Barbarę Korolczuk

Zaproponowane osoby zostały wybrane jednomyślnie i zasiadły za stołem prezydialnym.

Realizując kolejny punkt programu zatwierdzono porządek obrad, a także przyjęto Regulamin obrad Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

Wybrano także 3 Komisje Zjazdowe - Komisję Mandatową,  Komisję ds. obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Komisję  Uchwał i Stanowisk.

Po uporządkowaniu i zatwierdzeniu wszelkich spraw organizacyjnych, w części merytorycznej Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów jako pierwszy głos zabrał Prezes Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca br. to tylko zwieńczenie, trwającego od kilku lat zmasowanego ataku na ogrody, ustawę o ROD i Związek – mówił Prezes Eugeniusz Kondracki podczas swojego wystąpienia. W tej sytuacji Krajowa Rada nie miała innego wyjścia, jak tylko zwołać w trybie nadzwyczajnym Krajowy Zjazd Delegatów, jako najwyższy organ Polskiego Związku Działkowców, który ma dokonać oceny zagrożeń, ale przede wszystkim wyraźnie określić – co mają robić struktury Związku, co mają robić działkowcy, aby ocalić nasze ogrody od zagłady, aby ocalić możliwie najwięcej praw działkowców i aby stworzyć podwaliny pod rozwój i przyszłość ogrodów działkowych w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z referatem Prezesa Kondrackiego w pełnym brzmieniu (KLIK).

Po wystąpieniu Prezesa KR PZD jako kolejni głos zabrali przedstawiciele Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu. Chris Zijdeveld i Wilhelm Wohatschek zapewnili, że w trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się obecnie działkowcy z Polski, mogą oni liczyć na wsparcie działkowców z całej Europy. (Czytaj więcej)

- Dziękujemy za słowa deklaracji i wsparcia od działkowców europejskich – podziękowała za wystąpienia przedstawicieli Biura Międzynarodowego przewodnicząca Zjazdu Izabela Ożegalska.

Najwięcej czasu poświęcono na dyskusję w czasie której reprezentanci wszystkich OZ mogli zabrać głos. Ci, którzy zabierali głos odnosili się głównie  do wyroku TK i projektu obywatelskiego ustawy o ROD. (Czytaj więcej)

Wystąpienie w dyskusji Prezesa OZ PZD w Legnicy - Antoniego Molki. (KLIK)

Molka_Zjazd_X

Podczas Zjazdu przyjęte zostały liczne dokumenty i stanowiska, w tym m.in. stanowisko w sprawie wyroku TK, w sprawie przyszłości ruchu działkowego, List do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, List do Posłów i Posłanek (Czytaj więcej)

Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców przyjął w drodze uchwały przygotowany i przedstawiony podczas Zjazdu projekt nowej ustawy o rod. W opinii delegatów przedstawiony projekt zapewnia działkowcom i ogrodom bezpieczeństwo prawne, zachowuje prawa nabyte działkowców, zapewnia ciągłość praw i uprawnień działkowców i ich organizacji oraz spełnia wszelkie wymogi wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. Tutaj czytaj uzasadnienie do projektu (KLIK)

Delegaci zebrani na Zjeździe potwierdzili, że przygotowany projekt jest zgodny z postulatami i oczekiwaniami działkowców wyrażanymi podczas narad oraz kierowanymi na piśmie do Krajowej Rady PZD.

Na zakończenie Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki podziękował delegatom za konstruktywne obrady i poparcie udzielone projektowi ustawy o rod, któremu delegaci nadali charakter obywatelski.

- Teraz trzeba zebrać minimum tysiąc, a potem sto tysięcy podpisów, ale stać nas na powielenie wielekroć tej liczby - mówił  na zakończenie Prezes Eugeniusz Kondracki.  - Wierzę, że uzyskamy także poparcie ze strony partii politycznych.

Prezes Krajowej Rady PZD przypomniał także, że swój podpis pod projektem mogą złożyć także ci, którzy nie są działkowcami, ale solidaryzują się z nimi.

Jednocześnie Prezes Eugeniusz Kondracki zapowiedział, że po zebraniu pierwszego tysiąca podpisów zostanie zgłoszony stosowny wniosek do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz.

Na zakończenie Prezes podziękował uczestnikom za owocne obrady i zachęcił ich do wspólnego działania, mającego na celu zachowanie ogrodów działkowych w naszym kraju.

Galeria zdjęć z Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD (KLIK) 

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław