OGŁOSZENIA

 PRZETARG

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WYZWOLENIE” w Legnicy, jako Zamawiający

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego:

Elektryfikacja ROD „WYZWOLENIE „ w Legnicy

Zadanie obejmuje budowę sieci energetycznej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wyzwolenie” w Legnicy ul.Mostowa 1A w sektorach „A”, „Milana” i „Wisienka”:

- ułożeniu kabla elektrycznego od skrzyni elektrycznej głównej do poszczególnych działek

- montażu 30 szafek 2k z 360 licznikami

sektor „A” o długości linii kablowej 985 mb

- sektor „Milana” i „Wisienka” o długości linii kablowej 1299 mb

Miejsce wykonywania zadania Rodzinny Ogród Działkowy „Wyzwolenie” w Legnicy ul. Mostowa 1a, tereny „A”, „Milana”, „Wisienka”

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowo kosztorysowa stanowiąca integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ dostępna do wglądu u Zamawiającego. Wydanie kopii dokumentacji technicznej na wniosek zainteresowanego.

Termin rozpoczęcia robót: 15.08.2018 r.

Zakończenie robót potwierdzone protokołem odbioru: 20.10.2018 r.

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta wykonania robót elektrycznych” w biurze Zarządu ROD ”Wyzwolenie: w Legnicy ul. Mostowa 1a w każdy czwartek w godz.16-17 lub po uprzednio uzgodnionym telefonicznie terminie.

Termin składania ofert upływa w dniu 26.07.2018 r do godz. 13.00.

Otwarcie ofert: 26.07.2018 r w siedzibie zamawiającego godz. 17.00.

Telefony kontaktowe:

Prezes Zarządu: 607 643 797

I Wiceprezes Zarządu: 511 642 662

Wiceprezes Zarządu: 664 968 716

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania przetargowego na dowolnym etapie bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
 WOLNE DZIAŁKI

Zarząd  Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Międzylesie"

w Rzeszotarach informuje, że posiada wolne działki.

Bliższe informacje i zdjęcia działek na stronie:  

www.miedzylesie.legnica.pl

Kontakt: 604 677 822 - Damian Zieziula LOKAL NA SPRZEDAŻ

Lokal niemieszkalny nr 006, parter (12,45 m2), 6600 zł. na sprzedaż, położony w Miłkowicach ul. II Armii Wojska Polskiego 79
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy pod nr tel. 76 862 67 97
Działka dla rodziny

Zostańcie działkowcami. Wybór działki oraz zagospodarowanie lub modernizacja należą do zainteresowanych. Zapraszamy do kontaktu z zarządami rodzinnych ogrodów działkowych w miastach, w których podajemy nazwy ogrodów.

Załącznik plikowy do pobrania: wykaz_rod_wolne_dziaki.doc (Wykaz ROD, w których znajdują się wolne działki)

Decyzja należy do Państwa oraz rodziny. Warto zmienić tryb życia przebywając z naturą. Wszelkie informacje można uzyskać również w Okręgowym Zarządzie PZD w Legnicy pod nr tel. 76 8626797.

Szczegółowe przepisy w zakresie formalno-prawnym oraz wzory dokumentów, z którymi bardzo proszę zapoznać się, umieszczone są na stronie internetowej OZ PZD w Legnicy. 

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław