OGŁOSZENIA

 PRZETARG

Ogłoszenie o przetargu
Nr 1/2018

Zarząd ROD „Pod Pająkiem” w Legnicy jako Zamawiający
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego:

Elektryfikacja ROD „Pod Pająkiem „ w Legnicy


Zadanie obejmuje budowę sieci energetycznej nn na ogrodach A i B:

- Ogród A o długości linii kablowej 964 mb

- Ogród B o długości linii kablowej 1558 mb

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowo kosztorysowa stanowiąca integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ dostępna do wglądu u Zamawiającego.Wydanie kopii dokumentacji technicznej na wniosek zainteresowanego.

Termin rozpoczęcia robót 18.06.2018 r.

Zakończenie robót potwierdzone protokołem odbioru 22.10.2018 r.

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta wykonania robót elektrycznych” w biurze Zarządu ROD „ Pod Pająkiem „ w Legnicy ul. Okrężna w każdą sobotę w godz.11-13 lub po uprzednio uzgodnionym telefonicznie terminie.

Termin składania ofert upływa w dniu 9.06.2018 r do godz 13.00.

Otwarcie ofert: 12.06.2018 r w siedzibie zamawiającego godz 17.00 .

Telefony kontaktowe:

Prezes Zarządu: 733482255

Z-ca Prezesa Zarządu: 784610294

Do postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania przetargowego na dowolnym etapie bez podania przyczyny. WOLNE DZIAŁKI

Zarząd  Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Międzylesie"

w Rzeszotarach informuje, że posiada wolne działki.

Bliższe informacje i zdjęcia działek na stronie:  

www.miedzylesie.legnica.pl

Kontakt: 604 677 822 - Damian Zieziula LOKAL NA SPRZEDAŻ

Lokal niemieszkalny nr 006, parter (12,45 m2), 6600 zł. na sprzedaż, położony w Miłkowicach ul. II Armii Wojska Polskiego 79
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy pod nr tel. 76 862 67 97
Działka dla rodziny

Zostańcie działkowcami. Wybór działki oraz zagospodarowanie lub modernizacja należą do zainteresowanych. Zapraszamy do kontaktu z zarządami rodzinnych ogrodów działkowych w miastach, w których podajemy nazwy ogrodów.

Załącznik plikowy do pobrania: wykaz_rod_wolne_dziaki.doc (Wykaz ROD, w których znajdują się wolne działki)

Decyzja należy do Państwa oraz rodziny. Warto zmienić tryb życia przebywając z naturą. Wszelkie informacje można uzyskać również w Okręgowym Zarządzie PZD w Legnicy pod nr tel. 76 8626797.

Szczegółowe przepisy w zakresie formalno-prawnym oraz wzory dokumentów, z którymi bardzo proszę zapoznać się, umieszczone są na stronie internetowej OZ PZD w Legnicy. 

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław