OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Rodzinny Ogród Działkowy „Szarotka” w Legnicy

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą:

1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa obejmująca inwestycje wymienione w pkt 2 i 3

2. Budowa instalacji elektrycznej

3. Budowa instalacji wodociągowej wraz z przyłączem

w obiekcie Rodzinny Ogród Działkowy Szarotka w Legnicy przy ul. Spokojnej b/n działki nr 3/1, 6 oraz 383, obręb Piekary Wielkie

Zamówienie o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 30 000 euro.
Kryterium wyboru oferty:

- najniższa cena wykonania usługi – 60%

- gwarancja – 30%

- termin wykonania zamówienia - 10%

Oferty proszę składać w formie pisemnej na adres:

Halina Litwinowicz, ul. Wlk. Niedźwiedzicy 5/17, 59-220 Legnica

lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: halina_lit@wp.eu w terminie do dnia 20.11.2014 r.


Osoba do kontaktu: Halina Litwinowicz, tel. 660 508 844

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.ozpzd-legnica.pl

oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w  ROD Szarotka, działka nr 44.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „MIĘDZYLESIE” w Rzeszotarach k. Legnicy informuje, że posiada wolne działki z altanami, studniami, drzewami owocowymi.

Opłata za dzierżawę działki w pierwszym roku wynosi 506 zł. a w latach następnych po 106 zł. rocznie.

   Więcej informacji pod telefonem nr 888 417 174  - Henryk Muszyński
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "STOKROTKA" w Legnicy, ul. Domejki posiada wolne działki. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 692-874-853.

Prezes ROD "Stokrotka" - Waldemar Kozdraś Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław